برنامه امتحانات

* برنامه امتحانات میان ترم اول 98 - 97 مدرسه علمیه صالحات 

نیمسال    /    روز امتحان

 

پنج شنبه

97/8/24

 

 

پنج شنبه

97/9/1

 

پنج شنبه

97/9/8

پنج شنبه

97/9/15

 پنج شنبه

97/9/22

اول وهدی
  - - - - - احکام 1   منطق1   صرف1
دوم    - - - - -   احکام2   نحو1    صرف2
سوم    - - - - -   کلام2 احکام3 نحو1    - - - - -
چهارم منطق2 کلام3 احکام4 نحو2    اصول1
پنجم منطق3 تفسیر2 فقه1 نحو3   اصول2
ششم  بلاغت فلسفه1 فقه2      اصول3
متفرقه   فلسفه2   تفسیر3      - - - - -
هفتم و فلسفه ترم7
  فلسفه3 فقه3   کلام4  منطق4
فلسفه ترم 8
    فلسفه4   کلام5   تاریخ فلسفه

توجه: همه امتحانات میان ترم راس ساعت 8صبح آغاز می شود.

 

* برنامه امتحانات پایان ترم اول 98 - 97 مدرسه علمیه صالحات 

 روز /  نیمسال    

شنبه

10/15

یکشنبه

10/16

دوشنبه

10/17

سه شنبه

10/18

چهارشنبه

پنجشنبه

10/20

 جمعه

شنبه

10/22

یکشنبه

10/23

دوشنبه

10/24

سه شنبه

10/25

 چهارشنبه

10/26

پنجشنبه

10/27

جمعه

شنبه

10/29

دوشنبه

11/1

 سه شنبه

11/2

 چهارشنبه

11/3

پنجشنبه

11/4

نیمسال اول
   صرف 1       19 دی   احکام1             انقلاب    اخلاق 1      منطق1             تاریخ اسلام  روش نویسندگی1      سیره حضرت زهرا(س)
نیمسال اول هدی
   صرف1     احکام1  انقلاب      روانشناسی    علوم قرآن  تاریخ اسلام  روش نویسندگی1      سیره حضرت زهرا(س)
نیمسال دوم
   صرف 1      احکام2   نحو1    روانشناسی      تاریخ ائمه    کلام2   روش نویسندگی2
نیمسال سوم
 دانش حدیث    تجزیه وترکیب1    احکام3    نحو1    اخلاق2  نهج البلاغه    تاریخ ائمه    کلام2     سیره حضرت زهرا(س)
 نیمسال چهارم
   نحو2    اصول1    احکام4    مفاهیم قرآن1    تاریخ تشیع    منطق2    کلام3    
نیمسال پنجم    نحو3      فقه1    تفسیر2        اصول2    منطق3    آشنایی با کلام جدد  
 نیمسال ششم
   فلسفه1      فقه2  نحو4    فرق      اصول3  اخلاق3      بلاغت  
نیمسال هفتم وهدی فلسفه ترم7  متون عربی    کلیات علم کلام  فقه3  کلام4  انقلاب  منطق4  فرق    تاریخ تشیع  معرف شناسی  اخلاق3    فلسفه3    سیره حضرت زهرا(س)
فلسفه ترم8      کلیات علم کلام        کلام5        معرف شناسی  تاریخ فلسفه    فلسفه4    آشنایی با عرفان
متفرقه      تجزیه و ترکیب 2      فلسفه2    تفسیر1  تفسیر3    علوم قرآن  تاریخ ائمه 1و2    کلام1  ولایت فقیه  روش نویسندگی2

امتحانات قرائت 1و2 و روش تحقیق و روش تدریس در روز چهارشنبه 97/10/12 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.بقیه امتحانات راس ساعت 9 صبح برگزار می گردد.