برنامه امتحانات

* برنامه امتحانات میان ترم دوم 98 - 97 مدرسه علمیه صالحات 

نیمسال    /    روز امتحان

 

پنج شنبه

97/12/16

 

 

پنج شنبه

97/12/23

 

پنج شنبه

98/1/29

پنج شنبه

98/2/5

 پنج شنبه

98/2/12

پنج شنبه

98/2/19

پنج شنبه

98/2/26

پنج شنبه 98/3/2

اول
 احکام1  صرف1  احکام1 منطق1   صرف1    احکام1 صرف1
دوم  نحو1  صرف2 احکام2  نحو1   صرف2 احکام2  نحو1 صرف2
سوم   نحو2  کلام1 احکام3 منطق2   نحو2   کلام2 نحو2
چهارم  نحو2 کلام3 احکام4 منطق2 نحو2 اصول1 مفاهیم1 نحو2
پنجم  نحو3 فلسفه1 فقه1 منطق3 نحو3 اصول2   نحو3
ششم   فلسفه1 فقه2  بلاغت   اصول3 بلاغت  
گرایش هفتم فلسفه
  تفسیر3 فقه3  فلسفه2    منطق4 فلسفه3 کلام4  
گرایش هشتم فلسفه
    تاریخ فلسفه کلام5 منطق4 فلسفه4    

توجه: همه امتحانات میان ترم راس ساعت 8صبح آغاز می شود.

 

* برنامه امتحانات پایان ترم دوم 98 - 97 مدرسه علمیه صالحات 

 روز /  نیمسال    

دوشنبه

3/20

سه

شنبه

3/21

چهارشنبه

3/22

پنج شنبه

3/23

جمعه

شنبه

3/25

یکشنبه

3/26

دوشنبه

3/27

سه شنبه

3/28

چهار شنبه

3/29

پنجشنبه

3/30

جمعه

شنبه

4/1

یکشنبه

4/2

 دو شنبه

4/3

 سه شنبه

4/4

چهارشنبه

4/5

پنج شنبه 4/6

جمعه

شنبه

یکشنبه 4/9

دوشنبه

4/10

سه شنبه

4/10

نیمسال اول
 نویسندگی1      احکام 1          صرف1    
 منطق1/علوم قرآنی
             تاریخ اسلام    سیره حضرت زهرا(س)   اخلاق 1     روانشناسی   انقلاب
نیمسال دوم
 نویسندگی2      احکام 2      صرف2       نحو1       تاریخ ائمه       روانشناسی    
نیمسال سوم
 اخلاق 2      احکام 3  تجزیه1      منطق2      نحو2      کلام2   تاریخ تشیع         انقلاب
نیمسال چهارم
 مفاهیم1    احکام 4    اصول1       منطق2     نحو2      کلام3   تاریخ تشیع     اخلاق3    
 نیمسال پنجم
   فلسفه1      فقه1      منطق3      نحو3        اصول 2         روش تحقیق  
نیمسال ششم وهدی
   فلسفه1      فقه2      بلاغت      نحو4        اصول3       اخلاق3   تجزیه2
گرایش هفتم فلسفه وکلام  تفسیر3  تاریخ کلیات    معرفت شناسی    فقه3       فلسفه3    منطق4/فلسفه2      کلام4 صحیفه سجادیه     روانشناسی   تجزیه2
گرایش هشتم فلسفه و کلام     تاریخ کلیات   معرفت شناسی   تاریخ فلسفه        فلسفه 4    منطق4      کلام5       آشنایی با عرفان    
گرایش تاریخ
   تاریخ فرق ومذاهب      امام شناسی      تاریخ در روایات    کلیات و تمدن     منبع شناسی     تاریخ آموزش در اسلام       سیره اهل بیت  
متفرقه        فرق            علوم قرآنی  نحو1 (مجدد)  نهج البلاغه    کلام جدید /دانش حدیث  تاریخ ائمه قسمت(2)(مجدد) متون عربی         ولایت فقیه

امتحان پایان ترم کلام 1 در تاریخ 98/1/24 ساعت 7 صبح برگزار می شود.امتحان قرائت 1و2 در تاریخ 98/3/12 ساعت 12-11 برگزار می شود.