تمام مطالب

مسیر هدایت و نجات انسان در علم‌آموزی است

زینتی 2 حجت‌الاسلام‌ والمسلمین زینتی گفت: اگر طلاب می‌خواهند در مسیر هدایت و نجات خود و دیگران مؤثر باشند باید حریصانه به دنبال علم بروند، چرا که انسان حریص در علم هیچ‌گاه خسته نمی‌شود.555