تمام مطالب

درس اخلاق اختصاصی مدرسه علمیه صالحات، روز چهارشنبه 21 آذرماه در طبقه چهارم ساختمان شهید بهشتی، با سخنرانی مسئول تربیتی فرهنگی مدرسه برگزار شد.

image_2018_12_13-9_23_59_412_Mmg درس اخلاق اختصاصی مدرسه علمیه صالحات، روز چهارشنبه 21 آذرماه در طبقه چهارم ساختمان شهید بهشتی، با سخنرانی مسئول تربیتی فرهنگی مدرسه برگزار شد. در این جلسه ایشان در ادامه بحث هفته گذشته به لزوم حفظ حرمت عالم و حقوق استاد، با استناد به آیات قرآن و روایات، پرداختند.